VOETBALTECHNISCHE COMMISSIE (VTC)

de Voetbal Technische Commissie is verantwoordelijk voor het voetbaltechnische gedeelte van de jeugdafdeling binnen onze vereniging. Onder leiding van Hans Talboom zijn er voor elke categorie
(A junioren t/m F pupillen) coördinatoren  aangesteld die ieder verantwoordelijk zijn voor een goed verloop van gemaakte afspraken op voetbalgebied bij de selectieteams.

Via het submenu kun je de werkzaamheden, het  VTC plan, het Talento volg systeem en de selec-tieprocedure en nog een aantal andere zaken die tot hun werkpakket behoren.

Heb je vragen over de VTC  of voor de VTC, neem dan contact op met Hans Talboom, dat kan via: hoofd-vtc@boeimeer.nl

 
 

 


 

 


© 2016  /
BSV Boeimeer / Haagse Beemden / Breda