VERTROUWENSCONTACTPERSOON

Wanneer je behoefte hebt aan een gesprek met Hanneke Visser kun je haar een e-mail sturen: vertrouwenspersoon@boeimeer.nl. Vermeld naast je naam ook een telefoonnummer waarop je bereikbaar bent voor het geval een snel contact vereist is.

 Als je te maken hebt met of je signaleert ongewenst seksueel gedrag en je wilt dit melden 
 en/of daarover praten, zoek dan contact met de vertrouwenspersoon van Boeimeer.
 Onder ongewenst seksueel gedrag kan worden verstaan: seksuele intimidatie, seksuele
 ongewenste toenaderingen (verbaal en/of fysiek), contacten tegen de zin in en seksuele
 handelingen. Van de hulp of het advies van de vertrouwenspersoon kan door iedereen die
 bij Boeimeer betrokken is (leden, vrijwilligers, ouders) gebruik gemaakt worden.

 De belangrijkste taken van de vertrouwenspersoon zijn:
- eerste aanspreekpunt , luisterend oor;
- adviseren over te nemen stappen;
- eventueel bemiddelen bij het tot stand brengen van een oplossing.


            
 

 


 

          Hanneke Visser

 


2016  /
BSV Boeimeer / Haagse Beemden / Breda