JEUGD COMMISSIE

Onze vereniging telt zo'n 38 jeugdtrams, en een voetbalschool voor kinderen vanaf 5 jaar. Spelers, ouders/verzorgers en leiders/trainers kunnen met al hun vragen terecht bij het jeugd bestuur.
 
Het jeugdbestuur bestaat uit:
Commissie voorzitter : Dennis Broeders jeugd@boeimeer.nl
Wedstrijdzaken : Ad van Ham wedstrijdzaken@boeimeer.nl
B co÷rdinator : Vacature jeugd@boeimeer.nl
C/D co÷rdinator : vacature jeugd@boeimeer.nl
MP, F & E co÷rdinator : Wayne Laagewaard e.f.jeugd@boeimeer.nl

 De commissie is belast met de volgende werkzaamheden:

 1. De commissie geeft sturing aan het faciliteren van de uitvoering van de opleidingsopdracht en het opleidingsbeleid, door:

  • het bewaken van de uitvoering van het faciliteren van het Voetbal Technisch Plan B.S.V. Boeimeer niet voetbaltechnisch zijnde;

  • regelmatig overleg te voeren met Secretaris Jeugd, Lid Algemene Zaken en Lid Wedstrijdzaken;

  • het voeren van evaluatiegesprekken met Secretaris Jeugd, Lid Algemene Zaken en Lid Wedstrijdzaken;

  • het adviseren en scheppen van benodigde randvoorwaarden t.a.v. een goede uitvoering van het Voetbal Technisch Plan;

  • daar waar nodig co÷rdinerend op te treden;

  • het adviseren en ondersteunen van het Bestuur t.a.v. verbetervoorstellen op het gebied van het begeleiden van Jeugd en het faciliteren van het Voetbal Technisch Plan B.S.V. Boeimeer;

  • het opstellen van een jaarbudget;

 2. Is verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken binnen zijn domein.

 3. Legt verantwoording af aan het bestuur.

 4. Geeft leiding aan de Commissie Jeugd.

          
 

 


 

 


ę 2016  / BSV Boeimeer / Haagse Beemden / Breda