BSV BOEIMEER VACATUREBANK

Boeimeer is een vereniging van ruim 1000 leden. Dit heeft gevolgen voor de organisatie, immers al deze leden en bezoekende teams moeten worden opgevangen en begeleidt, wanneer zij op Sportpark Heksenwiel komen om te trainen en om te voetballen.

Hiervoor zijn vrijwilligers nodig, veel vrijwilligers! Naast het bestuur zijn er ook verschillende com-missies vanuit hun eigen onderdeel verantwoordelijk zijn voor een goed werking van het product  waarvoor zij verantwoordelijk is.

Op deze pagina kun je lezen welke vacatures er momenteel openstaan en het aantal vrijwilligers die er nodig zijn. Wij hopen dat jouw keuze hier bij staat, zo niet neem dan contact op met een van de bestuursleden voor meer informatie. Dat kan via het volgende email adres:
info@boeimeer.nl

VACATURE   AANTAL BENODIGDE VRIJWILLIGERS  
Gastvrouwen en gastheren : 3 personen  
Sprtiviteit & Respect : 2 personen  
Jeugd coördinator B : 1 personen  
Commissielid Boekhouding : 1 persoon   
Notulist bestuursvergaderingen : 1 persoon   
Bestuurslid Verenigingszaken : 1 persoon  
 
 

 


 

 


© 2016  / BSV Boeimeer / Haagse Beemden / Breda