WIJK ACTIVITEITEN OP ONS SPORTPARK

Ons Sportpark wordt in de 'stille periode' ook voor andere doeleinden gebruikt. Een aantal voorbeelden zijn o.a. inschrijving en start Haagse Beemden Loop, schoolsportdagen van de scholen in onze wijk, enz.

Wanneer er nieuwe activiteiten in onze wijk worden georganiseerd, warbij gebruik wordt gemaakt van ons Sportpark of waar onze vereniging haar naam aan verleent, wordt hiervan melding gemaakt op de website.

Het kan gebeuren dat leden geen toegang hebben tot de accommodatie, wanneer bijvoorbeeld een sportdag georganiseerd wordt of wanneer de jeugd van NAC Breda een interne activiteit organiseert

 

 
 

 


 

 


2016  / BSV Boeimeer / Haagse Beemden / Breda