STOPPEN MET VOETBALLEN

Wanneer je stopt met voetballen, moet je dit schriftelijk doorgeven. De ledenadmini-stratie zal van eventuele openstaande contributie, een factuur sturen. Zolang er nog facturen openstaan bij Boeimeer, is het niet mogelijk om je bij een andere vereniging aan te melden.

  • Uitschrijven spelende leden
    Afmelden als lid van BSV Boeimeer kan alleen schriftelijk via het volledig invullen en ondertekenen van het uitschrijfformulier.

    1. Het formulier is te downloaden op de volgende link: BeŽindigen lidmaatschap

    2. Het ingevulde formulier kan alleen per post opgestuurd worden naar het op het
        formulier vermelde adres.

        - Het formulier dient met pen te worden ingevuld.
        - Het formulier dient te worden ondertekend door de aanvrager.
        - Voor spelers onder 18 jaar, dient het aanmeldformulier door een ouder/verzorger
          van handtekening te worden voorzien

  • Uitschrijven niet spelende leden
    Wanneer je stopt als vrijwilliger voor onze vereniging, kun je een e-mailbericht sturen naar info@boeimeer.nl. Geef naast je naam ook de functie die je bekleedt en de reden van stoppen door. Jouw reden kan voor ons een aandachtspunt zijn waarin we ons kunnen verbeteren.

 

 

 


 

 


© 2016  / BSV Boeimeer / Haagse Beemden / Breda