AANMELDEN ALS NIEUW LID

Inschrijven spelende leden  kan alleen schriftelijk via het volledig invullen en onder-tekenen van het inschrijfformulier. Pasfoto dient ingeleverd te worden bij inschrijving voor een spelend lid vanaf D-Pupillen (12 jaar en ouder). 

    1. Het formulier is te downloaden op de volgende link: Aanmelden bij Boeimeer

    2. Het ingevulde formulier kan (tijdens de competitie) op dinsdagavond tussen 19.00 u
        en 20.00 uur ingeleverd worden bij Boeimeer of opgestuurd worden naar het op het
        formulier vermelde adres.

        - Het formulier dient met pen te worden ingevuld.
        - Het formulier dient te worden ondertekend door de aanvrager.
        - Voor spelers onder 18 jaar, dient het aanmeldformulier door een ouder/verzorger
          van handtekening te worden voorzien

  • Inschrijven niet spelende leden
    Wanneer je als vrijwilliger iets wilt betekenen voor onze vereniging, kun je een e-mail bericht sturen naar de voorzitter Peter Heuts. Geef duidelijk aan waar je voorkeur naar uitgaat.
    Na ontvangst van je mail, word er zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen.
    Vrijwilligers betalen geen contributie, maar moeten wel een KNVB lidmaatschapnummer hebben.

 

 

 

 


 

 


2016  / BSV Boeimeer / Haagse Beemden / Breda