BELANGRIJKE FORMULIEREN OVER ONZE VERENIGING


Om een vereniging goed te kunnen leiden, vormen het beleidsplan, huisregels en  gedragsnormen een belangrijk onderdeel en dienen zij vaak als leidraad voor het bestuur.

Ook bij BSV Boeimeer gelden er een aantal belangrijke regels die in het belang van de vereniging moeten behartigen.

Heb je vragen of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info@boeimeer.nl
 
Plaatsing  Soort formulier
2016-02 : Verenigingsstatuten
2016-02 : Huishoudelijk reglement
2015-06 : Beleidsplan BSV Boeimeer 2015-2018
2015-03 : Gedragsregels BSV Boeimeer
2015-01 : Bestuursorganigram
2014-08 : Informatie boekje
2014-05 : Sportiviteit & Respect
2014-01 Alcoholbeleid sportkantine
2013-11 : KNVB reglementenbundel
2012-01 : Oprichting BSV Boeimeer

 

 
 

 


 


2016  / BSV Boeimeer / Haagse Beemden / Breda