BESTUURSSAMENSTELLING 

Een grote vereniging vraagt veel tijd en aandacht om alles goed te kunnen regelen, hiervoor zijn mensen nodig, die naast kennis van zaken ook begaan zijn met het verenigingsleven.

Het bestuur is verantwoordelijk voor alles wat met de vereniging te maken heeft. Zij behartigen de belangen van de leden, stellen de Algemene ledenvergadering vast en geven sturing aan de vrijwilligers binnen onze vereniging.

 
Voorzitter : Peter Heuts voorzitter@boeimeer.nl
Secretaris : Ad van Ham : secretaris@boeimeer.nl
FinanciŽn : Richard Breedijk penningmeester@boeimeer.nl
Voetbalzaken : Youri Couvreur : voetbalzaken@boeimeer.nl
Verenigingszaken : Jan Pollemans : verenigingszaken@boeimeer.nl

Werkzaamheden ven het bestuur
 1. Vaststellen van beleid en toezien op de dagelijkse gang van zaken
 2. Vertegenwoordigen van rechtspersoon
 3. Zorgdragen dat de ALV het bestuur te allen tijde kan controleren, middels een Alv
     en/of ingelaste vergaderingen

De primaire doelstelling van BSV Boeimeer
Het doen beoefenen en bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen. Een  officieel  kopie van de volledige statuten is, op verzoek, ter inzage bij het bestuur.

Inschrijving kamer van koophandel
De vereniging staat ingeschreven bij de kamer van koophandel te Breda onder nummer:
40 28 02 00

 
 
 

 


 

 


© 2016  / BSV Boeimeer / Haagse Beemden / Breda