CONTRIBUTIE ACHTERSTAND

Bij controle van de contributiebetalingen is gebleken dat er nog leden zijn met een betalingsachterstand. Dit is heel vervelend, immers de contributie inkomsten zijn de belangrijkste inkomstenbron van onze vereniging. Naast de kosten van gas, licht en water moet hier ook de maandelijkse veldhuur van betaald worden. Daarnaast zijn er natuurlijk nog andere kosten waar we als vereniging aan moeten voldoen.

De leden die het betreft, hebben vorige week een e-mail ontvangen met het verzoek om de betaling vr zaterdag 12 maart te doen, anders wordt er een incassobureau ingeschakeld. Alle bijkomende kosten worden doorberekend.

Hoe kan ik betalen?
Wanneer het goed is geschied de betaling via automatische incasso, echter het kan zijn dat er om diverse redenen het bedrag niet afgeboekt kan worden. Betaling kan dan ook geschieden contant of per pin bij de bar. Neem dan wel even de mail mee waar het verschuldigde bedrag op vermeld staat. Bij betlaing krijg je uiteraard ook een betalingsbewijs. Wanneer je het betalingsbewijs aan de leider laat zien, maak je ook weer deel uit van het team en kun je gewoon meespelen.
 

Niet betaald, dan niet voetballen!
Wanneer zaterdag de betaling niet gedaan is mag het betreffende lid niet meer meespelen, totdat de betaling binnen is. De leiders van alle jeugd en seniorenteams krijgen uiterlijk vrijdag 11 maart een lijst met namen van spelers die zaterdag niet mogen meespelen. Voor de D, C, B, A en senioren spelers geldt dat de namen geblokkeerd worden in SportLink en de spelerspassen worden ingenomen. De scheidsrechters zullen de spelerspassen van de teams extra controleren op niet speelgerechtigde leden. 


Met vriendelijke groet,
Het bestuur,
 

 
 

 


 

Ga door naar het volgende bericht
 of terug naar het vorige bericht.

 


2016  / BSV Boeimeer / Haagse Beemden / Breda