2016  /
BSV Boeimeer / Haagse Beemden / Breda


 

 


SPIE INDOOR SOCCER EVENT; HET (WEDSTRIJD)REGLEMENT

1. Indoor Soccer draait om fairplay. Strijdt op sportieve wijze op het veld. Houdt rekening met anderen
   in zowel woord als daad!

2. Bij het SPIE Indoor Soccer Event spelen we met een futsalbal, ook wel bekend als plofbal. Deze bal
   stuitert 50% minder als een veldvoetbal.

3. Elke wedstrijd wordt geleid door een scheidsrechter, geassisteerd door een tijdwaarnemer. De
   wedstrijd word door de tijdwaarnemer gestart en na de speeltijd blaast de tijdwaarnemer voor het 
   eindsignaal.

4. De bvo teams spelen met een U10 team. De amateurteams spelen met een U11 team. Per team is
   het toegestaan om 1 dispensatie speler te laten deelnemen.

5. Twee teams bestaande uit 1 doelman en 4 veldspelers bestrijden elkaar op het Indoor Soccer veld.
   Elk team mag naar eigen inzicht een aantal reserve spelers ( max. 5 ) hebben.

6. Een wedstrijd duurt 1 x 10 minuten, zonder pauze en/of wisselen speelhelft.

7. Zowel de doelman als veldspelers dienen geschikt schoeisel te dragen, te weten: kunstgrasschoe-
   nen, (hockeyschoenen) met kleine, ronde noppen of voetbalschoenen met minimaal tien lage noppen.

8. De winnaar van de wedstrijd krijgt 3 punten. De verliezer ontvangt 0 punten. Bij een gelijkspel
    krijgen beide teams 1 punt.

9. De voorronde wedstrijden worden in poule vorm gespeeld. Na de poule fase spelen de nummers 1
   en 2 van elke poule naar de Champions League en de nummers 3 en 4 gaan naar de Europa League.
   Bij een gelijke stand in de poule telt het doelsaldo, gevolgd door het aantal gescoorde doelpunten.
   In het geval alle genoemde parameters bij de eindstand gelijk zijn, worden er drie shoot-outs
   genomen. Deze shoot-outs worden aansluitend aan de laatste poule wedstrijd op veld 1 genomen.

   Bij gelijke stand in de Champions League of Europa League is eerst het onderlinge resultaat bepalend
   en daarna eerder genoemde parameters. Ook hier geld dat mochten alle bovengenoemde criteria geen
   uitkomst bieden, er drie shoot-outs zullen volgen om de eindstand te bepalen.

10. Bij het begin van de wedstrijd word de aftrap word genomen door het eerst genoemde team. Na een
     doelpunt volgt een uitgooi / uitrol door de doelman van het niet-scorende team. Er word dus niet
     afgetrapt vanaf de middenstip, na een doelpunt;

11. Het spel wordt onderbroken in het geval: Er een doelpunt is gescoord, de scheidsrechter voor een
     overtreding fluit, De scheidsrechter om een andere reden het spel stillegt. In alle overige gevallen
     gaat het spel door (ook als de bal het grote net of de boarding raakt).

12. Indien de doelman de bal in zijn bezit heeft, dient hij deze binnen 5 seconden in het spel te brengen
     door: Een uitgooi / uitrol of een uittrap terwijl de bal op de grond ligt (i.e. niet uit de hand trappen).
     De doelman mag de bal naar elk gedeelte van het veld trappen, rollen of gooien. Indien de bal na
     zulk een actie rechtstreeks, en dus zonder aanraking van een speler op het veld, in het doel van de
     tegenstander belandt, is het slechts een doelpunt wanneer de bal door de doelman is getrapt (niet
     zijnde een trap uit de hand).Indien de bal na een uitgooi of uitrol door de doelman rechtstreeks in
     het doel van de tegenstander belandt, dient het spel hervat te worden door de doelman van de
     tegenstander zonder dat een doelpunt wordt geteld. Indien de doelman de bal in het spel brengt
     door middel van een uittrap uit de hand, volgt een vrije trap te nemen door de tegenpartij op de
     middenstip.

13. Nadat de scheidsrechter gefloten heeft voor een overtreding, dient het team dat de vrije trap mag
     nemen de bal op de plek van overtreding te leggen. Binnen 5 seconden nadat de bal op de juiste
     plek stil ligt dient de vrije bal te zijn genomen. De tegenpartij dient tenminste 3 meter afstand te
     houden van de plek waar de vrije bal genomen wordt. Indien de tegenstander niet op minimaal 3
     meter afstand staat, geldt de 5 seconden regel niet. Vanuit elke vrije bal mag rechtstreeks een
     doelpunt gemaakt worden. Een speler die de bal in het spel brengt mag de bal slechts eenmaal
     aanraken totdat de bal wordt aangeraakt door een andere speler. ( dus niet tegen de boarding op
     jezelf passen).

14. Op elke moment gedurende de wedstrijd mogen teams spelers wisselen. Een wisseling vindt op
     reglementaire wijze plaats als de nieuwe speler via de zijdeur van het eigen doel het veld betreedt
     nadat de te wisselen speler het veld heeft verlaten via de zijdeur van het eigen doel. Bij een
     onreglementaire wissel wordt het spel onderbroken en geeft de scheidsrechter een vrij bal op de
     middenstip aan de tegenpartij. Als bij een onreglementaire wissel een doelkans wordt ontnomen,  
     geeft de scheidsrechter een strafschop aan de tegenpartij.

15. Een overtreding wordt gepleegd wanneer een speler of doelman: - een tegenstander vasthoudt of
     op onreglementaire wijze uit balans brengt; - een tegenstander tegen de boarding duwt of klemzet
     d.m.v. lichamelijk contact; - een te ruwe sliding op de tegenstander inzet (ongeacht of deze wordt
     geraakt); - de doelman verhindert de bal met de hand uit te gooien of te rollen; - bij een vrije bal
     langer dan 3 seconden wacht; - op onreglementaire wijze wisselt met een medespeler; - verbaal
     over de schreef gaat ten opzichte van zijn tegenstander, de scheidsrechter, een toeschouwer of
     een andere official in de zaal; - naar het oordeel van de scheidsrechter afbreuk doet aan het spel of
     onsportief gedrag vertoont. - een overtreding wordt gepleegd wanneer een doelman: - de bal langer
     dan 3 seconden vasthoudt in zijn handen;

16. Indien een team bij het (centrale) beginsignaal niet op het veld aanwezig is zal het andere team
     gewoon mogen aftrappen en scoren. Het te laat gekomen team kan dan de wedstrijd hervatten
     (bij aankomst op het veld) en de wedstrijd begint dan met een 0-1 achterstand voor het team
     welke niet op tijd aanwezig is. Indien een team in zijn geheel niet op komt dagen geld een eind-
     stand van 0-3.

17. Bij alle zaken welke niet in de spelregels beschreven staat, is het besluit van de wedstrijdleiding
     bindend.